Microsoft Teams

  Microsoft Teams giver langt bedre samarbejde i organisationen

  Noget af det, der altid har været mange delte meninger om i erhvervslivet, er, hvilken digital kommunikations- og samarbejdsplatform, der er den bedste. Og i et evigt foranderligt IT-landskab, hvor der konstant kommer nye spændende muligheder til, er der i dag mange forskellige værktøjer at vælge mellem. Der er dog en af løsningerne, der bliver ved med at bevare en vis position blandt den overvældende mængde af udbydere – nemlig Microsoft Teams. Microsoft Teams er en del af den aktuelle Microsoft 365-løsning, som sikkert allerede er en del af jeres virksomheds IT-løsning – og på denne side vil vi give dig et indblik i, hvad I kan få ud af at bruge Microsoft Teams i jeres virksomhed.

  Hør mere om hvad vi kan gøre for jer.

   Hvad er Microsoft Teams?

   Lad os begynde med at definere, hvad Microsoft Teams egentlig er for en størrelse. Microsoft er en chatbaseret kommunikationsplatform baseret på kontinuerlig dialog (i faglige termer kaldet persistent chat). Desuden har Microsoft Teams en lang række af funktioner og teknologier, der gør det til et af de mest effektive digitale værktøjer til netværksbaserede samarbejder. Det være sig for eksempel let deling af dokumenter og øvrige filer, afholdelse af online videomøder gennem Microsoft Teams og andre funktioner, der er særligt rettet mod brug i virksomheder. Derfor er der også mange virksomheder af vidt forskellige størrelser og i vidt forskellige brancher, der har gavn af at bruge Microsoft Teams i deres daglige arbejdsrutiner.

   At have et digitalt rum, hvor jeres medarbejdere kan arbejde i forskellige teams, er en vital del af den moderne arbejdsplads, hvor kreative ideer, dialog og daglig sparring er velkommen eller måske ligefrem nødvendig. Med Microsoft Teams kan I gøre dette behov meget lettere at afdække. Det gælder særligt, hvis I er en del af en stor organisation, der har mange ansatte, som måske ikke arbejder i samme hus eller i samme afdeling.

   Her er nogle af de fordele, der får Microsoft Teams til at adskille sig fra nogle af de andre kommunikationsplatforme på markedet:

   Kommuniker med kollegaer i teams og kanaler

   Teams kan inddeles i forskellige kanaler, der kan betragtes som forskellige “opslagstavler”, hvor man kan kommunikere med teamets medlemmer om forskelligt relevant indhold, der lægger sig til emnet for den enkelte kanal.

   Samtaler i kanaler og dedikerede team-rum

   Alle de medarbejdere, der er inviteret til at være medlem af et bestemt team, kan se og deltage i den generelle, overordnede kanal samt bruge @ til at tagge eller invitere andre til at være medlemmer af det pågældende team-rum.

   Chat med dem, du arbejder sammen med

   Denne funktion er måske ikke en af dem, der direkte adskiller Microsoft Teams fra nogle af de andre løsninger, der findes, i betydelig grad. Den skal dog alligevel nævnes her, da den repræsenterer en af de mest brugte redskaber i den digitale dialog mellem teams, afdelinger og individuelle medarbejdere, som foregår i mange virksomheder dagligt.

   Nem adgang til deling af dokumenter via SharePoint

   Når man opretter et team i Microsoft Teams, vil det pågældende team automatisk få en side på SharePoint Online, der som udgangspunkt består af en mappe til lagring af relevante dokumenter. De filer, der så bliver delt via samtaler i teamet, bliver automatisk lagret i denne mappe. Det er desuden fortsat muligt at arbejde med restriktioner og tilladelser på dokumentniveau for at sikre personfølsomme oplysninger på en hensigtsmæssig måde.

   Videotelefoni og skærmdeling

   Med den fuldt integrerede mulighed for videoopkald, kan du hurtigt få fat på medarbejdere i jeres virksomhed, kunder og leverandører, som også bruger Microsoft Teams. Det er en enormt vigtig funktion at have på en moderne kommunikationsplatform, da en mundtlig samtale ofte er mere effektiv end en skriftlig korrespondance, hvis man skal diskutere sig frem til noget og skabe en god relation internt og eksternt i virksomheden. Herigennem kan man også bruge den lettilgængelige skærmdeling, der giver mulighed for uovertruffen teknisk support og synkron fremvisning af projekter, rapporter og tabeller mv.

   Online videokonferencer med mange deltagere

   En logistisk udfordring for mange virksomheder er de jævnlige møder med mange deltagere. Men Microsoft Teams kan hjælpe dig til at forbedre kommunikationsmulighederne på en platform, der kan rumme alle de deltagere, I har brug for. Disse møder kan desuden inkludere deltagere uden for virksomheden, og funktionaliteten understøttes med anvendelig assistance til mødeindkaldelse, moduler til digital notetagning, upload af filer og skriftlig chat under møderne.

   Fuld telefoni med udvidet licens

   Med en udvidet licens kan du desuden få en løsning til fuld telefoni via Microsoft Teams. I dagens digitale landskab er det således ikke længere nødvendigt at bruge penge på en dedikeret telefoniaftale med dedikeret udstyr. Det hele kan klares ved hjælp af det udstyr, I ganske sikkert har I virksomheden i forvejen. Microsoft Teams kan desuden bruges til at arrangere lydkonferencer, hvor der er mange medarbejdere, der kan lytte med og deltage simultant.  

   Få mange funktioner rettet mod erhvervsmæssig brug med Microsoft Teams

   Kort sagt er Microsoft Teams sammenlignelig med mange af de andre populære kommunikationsplatforme og -redskaber, der findes – men med mange flere funktioner, der retter sig direkte mod erhvervsmæssig brug. Dertil kommer, at Microsoft Teams er et enormt brugervenligt system, der kan bruges af alle slags virksomheder i alle størrelser. Hermed bliver arbejdet med fælles projekter, produktioner af ordrer og andre facetter af jeres virksomheds drift markant lettere at håndtere og bygge et godt samarbejde op omkring.

   Kontakt en af vores konsulenter, hvis I har brug for hjælp til implementering af Microsoft Teams

   Microsoft Teams er en enormt stærk kommunikationsplatform, der danner grundlaget for et tættere samarbejde i hele organisationen. Det er inkluderet i Microsoft 365-pakken, så enhver Office-bruger kan få fornøjelse af løsningen med det samme. På den måde bliver fildeling, informationsdeling og kommunikation samlet i én optimal løsning.

   Hos OnePoint er vi specialister i Microsoft Teams. Vi har i årevis hjulpet virksomheder med at effektivisere deres arbejdsgange ved hjælpe af de digitale redskaber og teknologier fra Microsoft. Derfor hjælper vi også gerne jer med at implementere de relevante SharePoint løsninger i jeres arbejdsgange.

   Hvis I har lyst til at diskutere jeres virksomheds behov, håber vi naturligvis, at I vil kontakte en af vores konsulenter, som kan fortælle om, hvordan I får det største udbytte af Microsoft Teams.

   Kontakt os for en uforpligtende snak

   Kontakt os i dag for at få en uforpligtende dialog om, hvordan et system til kvalitetsstyring kan gøre en markant forskel for jeres virksomhed.

    loader