RPA løsninger

  RPA-løsninger, der sikrer jer de optimale it-mæssige arbejdsgange

  Der er mange virksomheder, der i dag møder udfordringer, der drejer sig om at effektivisere arbejdsprocesser. Det er eventuelt samtidig med, at omkostningerne også skal reduceres. Og som en tredje hurdle er det i dagens konkurrenceprægede marked, at kvaliteten af arbejdet og kundernes tilfredshed også øges. Alt i alt er det naturligvis en kæmpemæssig udfordring. Det er dog en udfordring, som der findes en mulig løsning på. Ved hjælp af moderne RPA-teknologi arbejder man som virksomhed netop mod at løse disse udfordringer.

  Mens skræddersyet RPA-software, der er udviklet og programmeret helt fra bunden, kan være en noget kostelig størrelse og affære, tilbyder vi hos OnePoint RPA-løsninger, der tager udgangspunkt i det software, I allerede har i jeres organisation i forvejen. Hermed kan der spares enorme mængder af ressourcer på langt sigt, samtidig med at kvaliteten af arbejdet, der bliver løst via RPA-løsninger altid holder et fast højt niveau – og desuden er det ikke noget, der gør så stort indhug i jeres it-budget i forhold til så mange andre løsninger. For vores speciale er et uovertruffet kendskab til mulighederne i Microsofts arsenal af alsidige værktøjer, der kan danne grundlag for det optimale arbejdsredskab for jer. Med vores specialviden hjælper vi jer nemlig med at sætte brugerrettede RPA-løsninger op i jeres eksisterende it-løsning, som vil skabe værdi for jeres virksomhed med det samme.

  CRM systemer

  Fordele ved at gøre brug af moderne RPA-teknologi i jeres virksomhed

  Nogle af fordelene ved de RPA-løsninger, vi har faciliteret for andre virksomheder, er blandt andet:

  • 24 timers arbejdskraft i døgnet. Vores RPA-løsninger holder aldrig fri – de kan sættes i gang af bestemte hændelser eller på bestemte tidspunkter, der ligger uden for jeres normale arbejdstid.
  • Eksekveringstiden på håndteringen af data er naturligvis markant hurtigere, end hvis den skulle håndteres manuelt. Derfor giver RPA-teknologi altid en hurtig og effektiv arbejdskraft.
  • Den arbejdskraft, der emuleres via Robotic Processing Automation, er altid 100 % præcis. Det sikrer et højt niveau af kontinuerlig kvalitet i jeres arbejdsprocesser, som potentielt også sikrer jeres kunders fortsatte tilfredshed i sidste ende.
  • I får nogle RPA-løsninger, der let kan opskaleres (eller eventuelt nedskaleres) efter behov, da teknologien bygger på et omfattende arsenal af værktøjer og applikationer fra Microsoft, der er et af de største softwarehuse i verden.
  • Øget sikkerhed omkring jeres virksomheds værdifulde data.
  • Meget større arbejdsglæde blandt medarbejdere i jeres virksomhed, da det ikke længere er nødvendigt, at de tager sig af de repetitive opgaver, men kan koncentrere sig om noget mere meningsfuldt arbejde, der sikrer jeres virksomheds fremdrift.
  • I skal ikke ud at investere i dyre softwareløsninger, da vores arbejde tager udgangspunkt i at optimere og ikke mindst automatisere de digitale arbejdsredskaber, I har i huset i forvejen.

  Her er nogle af de RPA-løsninger, vi kan tilbyde jeres virksomhed

  RPA-løsninger er et begreb, der dækker over mange forskellige funktioner. Fælles for dem alle er dog, at der er tale om nogle funktioner, der automatiserer repetitive manuelle aktiviteter, som jeres medarbejdere plejer at skulle tage sig af. De automatiserede robotløsninger finder således sted i det virtuelle miljø i jeres software, der emulerer det manuelle arbejde, som en eller flere af jeres medarbejdere plejer af lave i jeres eksisterende programmer. Velstrukturerede RPA-løsninger kan således automatisere alle gentagne opgaver, der er baseret på specifikke regler. Her sørger den smarte RPA-teknologi for at udføre opgaverne uden mulighed for de menneskelige fejl, der ofte vil forekomme i små gentagne arbejdsprocesser. Og det er netop heri, at muligheden for både at effektivisere noget arbejde og samtidig sikre et fast niveau af høj kvalitet i processen.

  Robotterne – der egentlig bare er noget software, der erstatter/emulerer jeres medarbejderes vanlige arbejde – er for eksempel i stand til at tage sig af rutinemæssige opgaver i transaktionsprocessen, i behandlingen af jeres data og styring af kommunikationen mellem kunder og/eller medarbejdere og samarbejdspartnere på tværs af mange af de programmer, I bruger i virksomheden i forvejen. Her kan nogle af vores RPA-løsninger ofte foretage hele processer fra start til slut, mens jeres medarbejdere kan koncentrere sig om at tage sig af de undtagelser, der er. Her er den menneskelige kritiske refleksion og interaktion stadigvæk uerstattelig.

  Læs også om RPA i Microsoft Flow

  Sådan arbejder vi med at tilrettelægge de optimale RPA-løsninger til jeres virksomhed

  I et samarbejde med OnePoint er det enormt vigtigt med at introducerende møde, hvor vi får mulighed for at identificere og kortlægge, hvor I får mest udbytte af RPA-teknologi. Med vores kendskab til de nærmest ubegrænsede muligheder i Microsofts programmer kan vi vælge lige nøjagtig de RPA-løsninger, der er bedst for jer, ud fra de it-mæssige udfordringer, behov og eventuelle ønsker, som I måtte have. Herefter præsenterer vi jer naturligvis for de løsninger, vi ser som værende bedst for jer. Og skulle de harmonere med jeres forestillinger eller overstige jeres forventninger til, hvad der er muligt, lægger vi en slagplan for en hensigtsmæssig implementering af de valgte RPA-løsninger i jeres organisation.

  Forudsætningerne for, at det er muligt at lave nogle effektive RPA-løsninger for jer, er blandt andet, at processerne skal have en vis volumen. Der er ikke stor værdi i at få automatiseret opgaver, som I blot udfører af og til. Værdien ligger netop i, at få automatiseret de gentagne trivielle processer, som I ofte er nødt til at udføre manuelt. Det kan for eksempel være opgaver inden for fakturering, lønkørsel eller andet. Dernæst skal opgaven være regelbaseret. Hermed menes, at opgaven skal være styret af nogle faste rammer, som kan “forstås” af en softwarebaseret robot, der giver et bestemt output på et bestemt input. Slutteligt skal automatiseringen kunne times til bestemte tidsintervaller eller udløses af bestemte begivenheder eller aktiviteter i jeres it-system.

  Hos OnePoint hjælper vores konsulenter jer med at træffe de rigtige strategiske valg om, hvilke RPA-løsninger og hvilken RPA-teknologi, der er mest relevant for jer. Vi hjælper jer naturligvis med at skitsere de løsninger, som vil skabe mest værdi for jer med det samme, og assisterer naturligvis med implementering af RPA-teknologien samt råd og vejledning i at få størst udbytte af de nye muligheder.

  Med OnePoint som jeres erfarne samarbejdspartner i implementering af effektive RPA-løsninger får I en personlig service, hvor jeres virksomheds eksisterende kultur og arbejdsgange tages alvorligt og bliver behandlet med respekt. Vi vil aldrig trække nogen RPA-løsninger ned over hovedet på jer, som ikke ræsonnerer hos jer som et sundt strategisk valg, der kan lette jeres arbejdsbyrde og resultere i øget effektivitet og tilfredshed blandt jeres medarbejdere og eventuelle samarbejdspartnere.

  Tag kontakt til en vores konsulenter for at få indblik i, hvordan RPA-teknologi kan skabe værdi for jeres virksomhed

  Såfremt I har interesse i at øge effektivitet, skabe skærpet sikkerhed i jeres arbejdsprocesser og få gladere medarbejdere gennem avanceret med brugervenlig RPA-teknologi, håber vi naturligvis, at I har lyst til at kontakte os for at få en uforpligtende snak om mulige RPA-løsninger. Det er nemlig kun gennem direkte dialog, der tager udgangspunkt i jeres konkrete virksomheds arbejdsgange, specifikke branche og behov, at vi har mulighed for at konkretisere, hvilke oplagte muligheder, der er i jeres eksisterende softwareløsning.

  Hos OnePoint har vi desuden mulighed for at få alle jeres it-værktøjer til at spille sammen, så I får de bedste forudsætninger for at skabe øget kvalitet i jeres arbejde og øget kvalitet for jeres kunder.

  Kontakt os for en uforpligtende snak

  Kontakt os i dag for at få en uforpligtende dialog om, hvordan et system til kvalitetsstyring kan gøre en markant forskel for jeres virksomhed.

   loader