RPA løsninger

  Automatisering af arbejdsprocesser bliver stadig mere afgørende for virksomheder, der stræber efter effektivitet og reduktion af omkostninger.

  Hos OnePoint tilbyder vi skræddersyede RPA-løsninger, der optimerer jeres nuværende software, frigør ressourcer og forbedrer arbejdskvaliteten. 

  RPA-løsninger, der sikrer jer de optimale it-mæssige arbejdsgange

  Der er mange danske virksomheder, der i dag møder udfordringer, der drejer sig om at effektivisere arbejdsprocesser. Det er eventuelt samtidig med, at omkostningerne også skal reduceres. Og som en tredje hurdle er det i dagens konkurrenceprægede marked, at kvaliteten af arbejdet og kundernes tilfredshed også øges.

  Alt i alt er det en kæmpemæssig udfordring, men heldigvis én, som der findes en mulig løsning på: brug af moderne RPA-teknologi.

  RPA kan bedst af alt betegnes som en digital assistent, der kan erstatte den administrative medarbejder i de tidskrævende, manuelle processer, der som oftest indebærer brug af virksomhedens it systemer.

  Med RPA kan du minimere fejl i virksomheden og give dine medarbejdere bedre tid til andre værdiskabende opgaver.

  CRM systemer

  RPA-teknologi, der baseres på jeres eksisterende it

  Mens skræddersyet RPA-software, der er udviklet og programmeret helt fra bunden, kan være en noget kostelig størrelse og affære, tilbyder vi hos OnePoint RPA-løsninger, som tager udgangspunkt i det software, I allerede har i jeres organisation.

  Hermed kan der spares mange ressourcer på langt sigt, samtidig med at kvaliteten af arbejdet, der bliver løst via RPA, altid holder et fast højt niveau.

  Desuden er det ikke noget, der gør så stort indhug i jeres it-budget i forhold til så mange andre løsninger. For vores speciale er et uovertruffent kendskab til mulighederne i Microsofts arsenal af alsidige værktøjer, der kan danne grundlag for det optimale arbejdsredskab for jer.

  Med vores specialviden hjælper vi jer nemlig med at sætte brugerrettede RPA-løsninger op i jeres eksisterende it-løsning, som vil kunne optimere processer og skabe værdi for jeres virksomhed – lige nu og her, men også på den lange bane.

  Kontakt os for en uforpligtende snak

  Kontakt os i dag for at få en uforpligtende dialog om, hvordan et system til kvalitetsstyring kan gøre en markant forskel for jeres virksomhed.

   Fordele ved at gøre brug af RPA-software i jeres virksomhed

   Der er mange fordele ved brug af digitale assistenter. Læs med herunder, hvor vi lister nogle af gevinsterne ved de RPA-løsninger, vi har faciliteret for andre virksomheder.

   • 24 timers arbejdskraft i døgnet. Vores RPA-løsninger holder aldrig fri – de kan sættes i gang uden menneskelig indblanding af bestemte hændelser eller på bestemte tidspunkter, der ligger uden for jeres normale arbejdstid.
   • Eksekveringstiden på håndteringen af data er naturligvis markant hurtigere, end hvis den skulle håndteres manuelt. Derfor giver RPA-teknologi altid en hurtig og effektiv arbejdskraft.
   • Den arbejdskraft, der emuleres via Robotic Processing Automation, er altid 100 % præcis. Det sikrer et højt niveau af kontinuerlig kvalitet i jeres arbejdsprocesser med færre fejl, som potentielt også sikrer jeres kunders fortsatte tilfredshed i sidste ende.
   • RPA-løsninger, som let kan opskaleres (eller eventuelt nedskaleres) efter behov, da teknologien bygger på et omfattende arsenal af værktøjer og applikationer fra Microsoft, der er et af de største softwarehuse i verden.
   • Øget sikkerhed omkring jeres virksomheds værdifulde data.
   • Meget større arbejdsglæde blandt medarbejdere i jeres virksomhed, da det ikke længere er nødvendigt, at de tager sig af de rutineprægede arbejdsopgaver, men kan koncentrere sig om noget mere meningsfuldt arbejde, der sikrer jeres virksomheds fremdrift.
   • Ingen grund til at investere i dyr software, da vores arbejde tager udgangspunkt i at optimere og ikke mindst automatisere de digitale arbejdsredskaber, I har i huset i forvejen.

   Hvad er RPA?

   RPA står for ‘Robotic Process Automation’. Det er et begreb, der dækker over mange forskellige funktioner.

   Fælles for dem alle er dog, at der er tale om nogle funktioner, der automatiserer repetitive manuelle aktiviteter, som jeres medarbejdere plejer at skulle tage sig af.

   Det er automatiserede robotløsninger (ikke at forveksle med kunstig intelligens), der emulerer det manuelle arbejde, og velstrukturerede RPA-løsninger kan således automatisere alle rutineprægede opgaver, som er baseret på specifikke regler.

   Her sørger den smarte RPA-teknologi for at udføre opgaverne uden mulighed for de menneskelige fejl, der ofte vil forekomme i små gentagne arbejdsprocesser.

   Og det er netop heri, at muligheden opstår for at effektivisere noget arbejde og samtidig sikre en kontinuerlig høj kvalitet i alle de opgaver, som de digitale robotter varetager.

   Kontakt os for en uforpligtende snak

   Kontakt os i dag for at få en uforpligtende dialog om, hvordan et system til kvalitetsstyring kan gøre en markant forskel for jeres virksomhed.

    Her kan RPA skabe værdi

    Robotterne – der egentlig bare er noget software, der erstatter/emulerer jeres medarbejderes vanlige arbejde – er for eksempel i stand til at tage sig af rutinemæssige opgaver i transaktionsprocessen, i behandlingen af jeres data og styring af kommunikationen mellem kunder og/eller medarbejdere og samarbejdspartnere på tværs af mange af de programmer, I bruger i virksomheden i forvejen.

    Her kan nogle af vores RPA-løsninger ofte varetage hele processer fra start til slut, mens jeres medarbejdere kan koncentrere sig om at tage sig af de undtagelser, der er. Her er den menneskelige kritiske refleksion og interaktion stadigvæk uerstattelig.

    Læs også om RPA i Microsoft Flow

    Få indblik i, hvordan RPA-teknologi kan skabe værdi for jeres virksomhed – kontakt os i dag

    Med OnePoint som jeres erfarne samarbejdspartner i implementering af effektive RPA-løsninger får I en personlig service, hvor jeres virksomheds eksisterende kultur og arbejdsgange tages alvorligt og bliver behandlet med respekt.

    Vi vil aldrig trække RPA-løsninger ned over hovedet på jer, som ikke ræsonnerer hos jer som et sundt strategisk valg, der kan lette jeres arbejdsbyrde og resultere i øget effektivitet og tilfredshed blandt jeres medarbejdere og eventuelle samarbejdspartnere.

    Såfremt I har interesse i at øge effektivitet, skabe skærpet sikkerhed i jeres mange processer og få gladere medarbejdere gennem avanceret med brugervenlig RPA-teknologi, håber vi naturligvis, at I har lyst til at kontakte os for at få en uforpligtende snak om mulige RPA-løsninger.

    Det er nemlig kun gennem direkte dialog, der tager udgangspunkt i jeres konkrete virksomheds arbejdsgange, specifikke branche og behov, at vi har mulighed for at konkretisere, hvilke oplagte muligheder der er i jeres eksisterende softwareløsning.

    Hos OnePoint har vi desuden mulighed for at få alle jeres it-værktøjer til at spille sammen, så I får de bedste forudsætninger for at skabe øget kvalitet i jeres arbejde og for jeres kunder.

    Kontakt os for en uforpligtende snak

    Kontakt os i dag for at få en uforpligtende dialog om, hvordan et system til kvalitetsstyring kan gøre en markant forskel for jeres virksomhed.

     loader